прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв
герб Iванчукiвська  прапор Iванчукiвська

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає ліцензійним умовам (ЗУ «Про освіту» Розділ ХІІ п.3 п.п.6)