прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська гімназія
герб Iванчукiвська  прапор Iванчукiвська

Послуги

Послуги

Видача єдиного квитка

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги:
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Пункт 11 Постанови  Кабінету Міністрів України від  05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та  матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», Інструкції про виготовлення і правила користування Єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 19.06.96 № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.07.96 за № 389/1414, пунктів 21-24 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:
Для надання послуги громадяни подають до відділу освіти наступні документи:
1. заяву (в довільній формі, зразок додається) про видачу єдиного квитка (у разі повторної видачі єдиного квитка необхідно зазначити причину видачі нового квитка);
2. фотокартку дитини розміром 3х4;
3. єдиний квиток, який видавався раніше та потребує заміни.
Надається тільки вичерпний перелік документів.
Послуга безоплатна.

Отримання дубліката документа про освіту

  1. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім’я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним. Зразок оголошення.
  2. Написати заяву на ім’я керівника навчального закладу, в якій зазначити причину, прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката.
  3. Разом із заявою необхідно надати:
  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);