прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська гімназія
герб Iванчукiвська прапор Iванчукiвська

До уваги батьків


ТІЛЬКИ РАЗОМ З БАТЬКАМИ, СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, ВЧИТЕЛІ МОЖУТЬ ДАТИ ДІТЯМ ВЕЛИКЕ ЛЮДСЬКЕ – ЩАСТЯ.

                                                                                           В. А. СУХОМЛИНСЬКИЙ

ШАНОВНІ БАТЬКИ, 
НА ЦІЙ СТОРІНЦІ РОЗМІЩЕНА 
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВАС

 

Шановні батьки!

        Класний керівник — Ваш помічник у вихованні й навчанні дітей, їхній захисник. Його педагогічні знання й уміння допоможуть Вам зрозуміти сина чи дочку, зроблять їхнє позаурочне життя цікавим, розвивальним, захопливим. В основі Вашої взає­модії з класним керівником — взаємна зацікав­леність долею дитини.

Класний керівник відповідає за організацію дозвілля, харчування, самообслуговування дітей, володіє всією інформацією про їхнє навчання, по­ведінку й веде записи в щоденниках учнів.

Шкільний день

3 першим дзвінком учень повинен бути в класі. Заняття закінчуються згідно з розкла­дом. Одягаються й роздягаються учні самостій­но в шкільних роздягальнях. Вихід учнів із закладу  під час занять без дозволу вчителя (класного керівника) заборонено. Якщо учень затримуєть­ся  після уроків, він попереджує про це батьків.    Повідомлення про запізнення учня записують­ся в його щоденник черговим  адміністратором або чер­говим учителем . Якщо учень постійно запізнюєть­ся на заняття без поважної причини, то його по­ведінка обговорюється на засіданні батьківського комітету.

Вимоги до одягу

 1. Шкільний одяг повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам.
 2. Для урочистих випадків рекомендується но­сити білу сорочку (блузку), темні брюки (спідни­цю).
 3. Заборонено носити яскраві чи дорогі аксе­суари чи прикраси, що відволікають увагу. Вико­ристання косметики повинно відповідати вимогам закладу  й віку.
 4. Дуже короткі спідниці, шорти, майки, плаття з глибоким вирізом, неохайний і рваний одяг — це приклади невідповідного одягу.
 5. Учні повинні мати спортивний одяг і взут­тя для уроків фізкультури й спортивних змагань.

Правила відвідування занять

        Адміністрація (чи класний керівник) повинні бути попереджені про причини відсут­ності учнів (по можливості, у короткий термін).

Регулярне відвідування занять необхідне не тільки тому, що забезпечує успішний процес навчання, а й тому, що формує відповідальне став­лення до роботи, яке учень перенесе у своє дорос­ле життя.

Поважні причини відсутності: хвороба, необ­хідність догляду за хворим членом сім’ї, смерть рідних, відвідування лікаря (підтверджується довідкою), а також пропуски уроків за домовлені­стю з дирекцією (заява батьків). По можливості слід уникати відвідування лікаря під час на­вчання.

Батьківські збори

       Проводяться не рідше 1 разу на чверть. На них Ви зможете отримати всю інформацію про заклад, зустрітися з учителями.

Бажано, щоб батьки обговорювали з учителями успіхи своїх дітей.

Дисциплінарні вимоги

        Від учнів  вимагається самодисципліна, здійснення самоконтролю. Доброзичливе став­лення до оточуючих людей — основа доброї поведінки в закладі. Кожен учень відповідає за свою поведінку й повинен поважати права інших лю­дей.

Кожний безвідповідальний учинок зумовлює порушення дисциплінарних вимог і буде мати такі наслідки:

 •  повідомлення батьків і бесіда з ними;
 •  запис зауваження чи попередження в  щоден­ник;
 • виклик до директора чи його заступника;
 •  відсторонення від відвідування уроків без присутності  батьків.

Неможливо передбачити всі можливі порушен­ня статуту.

Перелік порушень, які потягнуть за собою серйозне дисциплінарне покарання:

 • зневажливе ставлення до старших і невико­нання їхніх вимог;
 • порушення шкільного розпорядку й прав ін­ших людей;
 •  недбале ставлення до шкільного майна;
 • часті запізнення на заняття;
 • порушення вимог до одягу;
 • пропуск уроків без поважних причин;
 • крадіжки;
 • агресивна поведінка, бійки, сварки, уживан­ня брутальних слів, загроза фізичним насиллям;
 • уживання (наявність) тютюнових виробів, сірників, запальничок, наркотиків;
 • наявність вибухонебезпечних речовин, зброї.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання чи проблеми, Ви можете звернутись до адмініст­рації закладу.

Шановні батьки!

Не залишайте дітей без нагляду!

Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті.

Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Виділіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюватимуться ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Пам’ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!

 

                                                             Шановні  батьки! 

Наш сайт- офіційний. Педагогічний персонал вчасно повідомляє всю інформацію, яка стосується перебування  Ваших дітей  в  закладі і не несе відповідальності, якщо Ви не проінформовані.

Якщо Ви зацікавлені  і хочете бути обізнаними в усіх питаннях, які вирішуються на сторінках сайту, будь ласка, користуйтесь і вичитуйте все, що Вас цікавить. Ми живемо в інформаційному суспільстві, прикро що Ви не знаходите часу, щоб поцікавитися життям Вашої дитини за межами родини.

Якщо  щось не зрозуміло- номери телефонів адміністрації

Ви знайдете на головній сторінці сайту.  Якщо в когось немає доступу до інтернету- телефонуйте класним керівникам, які завжди Вам допоможуть!

Будьте  уважними!

Стежте за новинами!