прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська гімназія
герб Iванчукiвська прапор Iванчукiвська

Корисні посилання

Дитячi газети та журнали

На допомогу у навчанні

 • http://www.osvita.org.ua/– Український Освiтнiй портал. На порталi можна знайти рейтинг освiтнiх сайтiв України та Росiї, перелiк освiтнiх ресурсiв: реферати, колекцiї, музеї, словники, перекладачi електроннi бiблiотеки, тощо…
 • http://www.klyaksa.net/– Iнформацiйно-освiтнiй портал з вивчення iнформатики. Тут можна знайти не лише конспекти, довiдники, тести для школярiв, а готовi розробки урокiв, домашнiх завдань та методичнi рекомендацiї для вчителiв iнформатики.
 • http://www.rusedu.info/– сайт “Iнформацiйнi технологiї в освiтi”. Тут можна знайти i скачати повнотекстовi учбовi посiбники, програми, демонстрацiйнi презентацiї, реферати, тести, тощо… Сайт буде корисним не тiльки для школярiв, а й для викладачiв iнформатики та iнших дисциплiн.

На допомогу вчителям

 

Людина i довкiлля

Науки про Землю

Бiологiчнi науки

Технiчнi науки

Медицина. Охорона здоров’я

 • http://ukrmed.org.ua/Каталог медичних сайтiв України
 • http://leds.chat.ru/Медицина України. Найповнiший набiр посилань на українськi медичнi сервери

Мандруємо Свiтом

Корисний портал для пiдлiткiв

 • http://shpuntik.kulichki.net/ ВИНТИК И ШПУНТИК – коллекция полезных советов и маленьких хитростей для домашних мастеров.
 • http://fantasyflash.ru/index.phpОгромная коллекция красивой графики, анимашек, скриптов, курсоров, мелодий, шаблонов, календариков и множество других чудесных вещей для начинающих web-мастеров.
 • http://www.arms.ru/Энциклопедия вооружений.
 • http://www.etiket.ru/Этикет от А до Я.

Сайти для адмiнiстраццiї школи

 • http://zavuch.at.ua“Шпаргалка для керiвника” http://zavuch.at.ua. Сайт створений для забезпечення iнформацiйної пiдтримки дiяльностi директорiв шкiл i їх заступникiв. Тут ви знайдете цiкавi матерiали, описи досвiду, програми методичних заходiв для керiвникiв, збiрки з питань теорiї, методики, практики.
 • http://direktor.at.ua – ресурс для спiлкування керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв та обмiну практичною iнформацiєю, що стосується адмiнiстративної роботи у школi.
 • http://umni4ka.at.ua/ Сайт “Майстер-клас” http://umni4ka.at.ua/ створений з метою сприяння розвитку педагогiчної творчостi, передачi авторського досвiду з рiзних проблем педагогiки i психологiї, проведення експериментальної роботи. На Майстер-класi можна ознайомитись з досвiдом роботи педагогiв областi, вивчити i впровадити у практику роботи iнновацiйнi технологiї, знайти матерiали щодо планування та щоденної роботи.
 • http://zastupnik.at.ua/, http://www.zavuch.info/, http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=232991&tmpl=com, http://webkolo.clan.su/ Сайти http://zastupnik.at.ua/, http://www.zavuch.info/, http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=232991&tmpl=com, http://webkolo.clan.su/ створенi для об’єднання сайтiв педагогiчного спрямування, пропаганди знань та спiлкування вчителiв.
 • http://pedagogika.at.ua/ Сайт http://pedagogika.at.ua/ створений для викладачiв, студентiв та педагогiчних працiвникiв. Вiн може бути цiкавим i для бiльш широкої аудиторiї, оскiльки на ньому розглядаються питання не тiльки навчання i виховання пiдростаючого поколiння, а й багато iнших тем пiзнавального характеру, що дає можливiсть об`єднати всiх людей, яким цiкавий внутрiшнiй свiт людини, її прагнення i сподiвання, радощi i тривоги, злети i падiння…

Сайти для батькiв

Шановнi батьки!

У цьому роздiлi представленi посилання на ресурси Iнтернет, створенi для батькiв, в тому числi для тих, хто виховує дiтей з особливими потребами.

Як правило, кожен з сайтiв надає Вам рiзноманiтнi можливостi: отримати вiдомостi про закономiрностi розвитку дiтей рiзного вiку i стану здоров’я, iнформацiю про навчальнi i виховнi заклади, поради з виховання; задати питання спецiалiстам, висловити власну думку. Особливостi конкретних сайтiв вказанi в анотацiях.

Сайти для батькiв

 • children.edu-ua.net/documents.php?section_id=79 Дiти України www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=79 Сторiнка для батькiв порталу “Дiти України”, мiстить посилання на ресурси мережi Iнтернет, якi можуть бути кориснi батькам.
 • uaua.info Iнтернет-енциклопедiя сiм’ї, материнства, дитинства www.uaua.info Статтi, огляди, вiдгуки, думки на теми: планування дитини, вагiтнiсть, розвиток дитини; здоров’я, хвороби, лiкування дiтей; психологiя дiтей i пiдлiткiв, сiмейних стосункiв та iншi. Також: новини, каталоги необхiдних товарiв i послуг по Українi, iнформацiя про органiзацiю дозвiлля. Є можливiсть отримати консультацiю лiкаря, психолога, юриста; взяти участь в обговореннi проблем.
 • malecha.org.ua “Малеча” – ресурс для сучасних батькiв www.malecha.org.ua Iнформацiя про планування дитини, вагiтнiсть, пологи, догляд, виховання та розвиток дiтей, здоров’я, красу. Фотоконкурси, форуми, журнали, приватнi сторiнки.
 • mama-tato.com.ua “Мама-Тато” www.mama-tato.com.ua Iнформацiя для батькiв: виховання та навчання дiтей, статтi, форум, консультацiї спецiалiстiв, законодавство про сiм’ю. Для дiтей – скоромовки, загадки, вiршi та пiснi, розфарбовки.
 • http://mir-detej.kiev.ua Дитячий психолог: статтi, консультацiї

Сайти видавництв

Сайти бiблiотек

На цiй сторiнцi розмiщенi посилання на найкращi електроннi бiблiотеки, де ви можете читати, або скачувати рiзнi лiтературнi джерела в електронному варiантi.

Посилання для учнiв, якi готуються до МАНу або реферату

Спецiалiзованi Iнтернет-сайти дитячої лiтератури

Освiтньо-iнформацiйнi ресурси

 

Iнтернет-сайти музеїв та картинних галерей України

Інтерективні конкурси