прапор Украiни герб Украiни
Iванчукiвська загальноосвiтня школа I-III ступенiв
герб Iванчукiвська  прапор Iванчукiвська

ШМО класних керівників

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШМО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ  

 Засідання І

Розвиток ключових компетентностей учнів

Вересень 2019р

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Аналіз результативності виховної роботи за минулий навчальний рік і завдання класних керівників  по здійсненню виховання учнів у 2019/2020 навчальному році Заступник директора

з виховної роботи

 

2. Огляд літератури, директивних і нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів з питань планування і організації виховної роботи у навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році  Заступник директора

з виховної роботи

 

3. Ознайомлення класних керівників з планом роботи ШМО класних керівників  на 2019/2020 навчальний рік.  Узгодження графіка проведення загальношкільних показових виховних заходів   Керівник ШМО

 

4. Про результати планування виховної роботи у класах.

Затвердження планів виховної роботи

 Заступник директора

з виховної роботи

 

5 Круглий стіл «Виховний потенціал Нової української школи: від компетентного учня до успішної особистості» Члени ШМО

 

Засідання ІІ

  Національно-патріотичне виховання школярів –

 шлях до життєвої компетентності

 Листопад 2019р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Патріотизм як суспільна та особистісна цінність. Концептуальні засади національно-патріотичного виховання  Класний керівник

Маліченко С. Б.

2. Напрямки реалізації Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді та районної  Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на період до 2020 року Заступник директора з виховної роботи

 

3. Формування у вихованців зрілої життєвої і соціальної компетентності й культури життєвого самовизначення засобами позакласної виховної роботи  Класний керівник

Ткаченко О. В.

4. Вікторина «Участь дітей у житті суспільства як вияв патріотизму» Керівник ШМО

 

5. Обмін досвідом. Форми національно-патріотичного виховання з доведеною ефективністю Члени ШМО

 

Засідання ІІІ 

Зміст і шляхи формування полікультурної компетентності учнів

 Лютий 2020р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді в інтересах досягнення нею життєвого і соціального успіху Класний керівник

Зеленська О. Ю.

2. Інноваційні підходи до формування художньо-естетичної культури школярів Класний керівник

Ткаченко О. В.

3. Використання театралізованих і художньо-прикладних інтерактивних форм роботи у навчальному закладі Керівник ШМО

Маліченко С. Б.

4. Запобігання девіантної поведінки підлітків засобами естетичного виховання Психолог
5. Використання виховного потенціалу Інтернет-ресурсу у забезпеченні особистісного розвитку дитини Керівник ШМО

 

Засідання ІV

Моніторингові дослідження процесу виховання в закладі

 як умова підвищення ефективності виховного процесу

Травень 2020р.

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Моніторинг виховної діяльності навчального закладу. Облік та оцінювання результатів виховання Заступник директора з виховної роботи
2. Аналітична діяльність класного керівника: зміст, результати, шляхи вдосконалення Керівник ШМО

 

3. Вивчення особистості учнів за допомогою сучасної діагностики і тестування  Керівник ШМО

 

4. Моніторингові дослідження фізичного, психічного і морального здоров’я учнів як інформаційна база в системі роботи практичного психолога Практичний психолог

.

6. Про підготовку та проведення оздоровлення і відпочинку учнів школи влітку 2020 року

 

Заступник директора з виховної роботи

 

7. Аналіз роботи ШМО класних керівників за 2019/2020 н.р. Проведення діагностування класних керівників Керівник ШМО

 

 

1.

 

2.

 

 

Завдання членам методоб’єднання:

Зробити аналіз виховної роботи з класом

 

Згідно з анкетуванням учнів та батьків внести пропозиції з планування виховної роботи на новий навчальний рік (до 18.05.2020р.)

 

Класні керівники 1-8 класів

 

Класні керівники 1-8 класів